Van regels naar raken

Onze stakeholdersbijeenkomst op 21 november 2017 stond in het teken van het presenteren van ons Koersplan 2017-2020. Met elkaar zijn we in beweging voor een goede toekomst. We wilden niet informeren door platte beleidsteksten rond te strooien, maar inspireren en verbinden. Dit deden we via muziek (Andre) en de verhalen van cliënten en medewerkers. Dit was een krachtige combinatie. Het raakte mensen.

Ons thema voor de middag was “Moed”. Samen gaven we er betekenis aan.  Daar zijn we mede dankzij de inbreng van Andre volledig in geslaagd. Hij nam ons mee in zijn persoonlijke verhaal en zijn muziek. Daarnaast hadden we hem gevraagd om de gehele middag te begeleiden, wat hij met verve deed! Voor hem een primeur. Hij had er moed voor nodig om dit te doen, kreeg ons vertrouwen en maakte er een prachtige middag van. Zijn afsluiting met de zin: “van regels naar raken“, staat inmiddels prominent in ons geheugen gegrift. 

Peter BosselaarRaad van BestuurSavant Zorg