Circulaire energie

Een tijdje geleden mocht ik aanwezig zijn op de Better Future Campus, in het oude gebouw waar Eckart Wintzen vroeger zijn kantoor had. Het oude gebouw van, naar ik meen, Staatsbosbeheer. Daar sprak Herman Wijffels de eerste Eckart Wintzenlezing uit. De lezing die een visionaire blik op de toekomst geeft. Wijffels vertelde aan de hand van cijfers en grafieken hoe die toekomst er uit zal zien. Hij noemde de lineaire economie waar we al jaren inzitten en die alleen maar dingen onttrekt aan onze aarde, daarmee de aarde uitputtend. Er is een beweging gaande naar een circulaire economie, waarin bronnen en afval worden hergebruikt.

Hij stelde de zaal voor om eens na te gaan wat ieders bijdrage hierin zou kunnen zijn. Die twee minuten stilte met de 100 aanwezigen gaven me een bijzonder inzicht. De zaal zat vol met mensen van wie waarschijnlijk een groot deel zijn werk als een apart onderdeel van zijn leven beschouwt. Vanuit je functie ben je functioneel in dienst van de missie, visie en strategie van je bedrijf. Herman Wijffels vroeg ons naar onze bijdrage. Maar bij mij kwam een andere vraag op, een nog essentiëlere vraag in mijn ogen. Namelijk: zijn wij dezelfde mens in ons werk als in ons privé? Voor mij als musicus is dat vanzelfsprekend. Die muziek is er altijd. Omdat ik er ben. Thuis, in het orkest, in de leadershipmomenten, in keynote speeches, op straat, op het strand, in het bos. Maar is dat ook zo als je bij ABN AMRO werkt en in de morgen incheckt met je pasje bij het hoofdkantoor en het hek voor de zoveelste keer achter je sluit?

De vraag van Herman is natuurlijk zeer legitiem, maar er is eerst een andere vraag. Wie ben jij? Op kantoor, in je privéleven? Om in de termen te blijven, is jouw energie niet alleen maar een lineaire? Stel je voor dat eenieder zich daarvan bewust wordt. Van lineaire naar circulaire energie. Jouw energie brengt energie teweeg. Wat voor mensen en organisaties ontstaan er dan? En wat voor economie? En wat voor privé, wat voor maatschappelijkheid en verbondenheid? Mensen maken de economie. Als je je eigen energie managet, dan kan je dat ook voor elkaar en voor je bedrijf. En daarmee is er draagvlak voor de aarde.

Herman en Better Future: dank je wel!

Bewaren