Als de lijn breekt, is de vogel vrij

Ken je dat? ‘Laat ik maar even rustig afwachten..’ Of: ‘Nou, ik vind het prima zo.. ‘ Tevreden zijn met wat je hebt. Even niet bewegen en consolideren, anders komen er brokken. Voor velen een tijd van angst, bang om dingen te verliezen. Terwijl eigenlijk het nu de tijd is voor herscheppen en herbeleven. Re-move, herbewegen…

Documaker en dierbare vriend Cherry Duyns zei me ooit: “Ga nou eens spelen man!”. Spelen? Als trompettist van het Rotterdams Philharmonisch en het Nederlands Blazers Ensemble speelde ik toch? Maar.. Speelde ik wel? Mijn eigen lied? Ik remde af op mijn pad om de beste te worden met een doel recht vooruit. Door het afremmen was ik in staat om naast me te kijken en de playground daar te zien. Wat een mogelijkheden! Als een vogel zo vrij die van het pad afgaat. Spelen, echt spelen, opnieuw en opnieuw met een beginners-mind.

Als de lijn breekt, is de vogel vrij.